Tilia
europaea
‘Pallida’

 

/ Common lime
/ Parklind

 

Same tree in: Autumn / Winter
meye_S2641_tilia-europaea.png meye_S2643_tilia-europaea.png

Mikkel Eye © 2024