Tilia
europaea
‘Pallida’

 

/ Common lime
/ Parklind

 

Same tree in: WinterSummer
meye tilia europaea pallida

Mikkel Eye © 2024