Quercus
robur

 

/ Common oak
/ Stilkeg

Mikkel Eye © 2024