Alnus
glutinosa

 

/ Common alder
/ Rødel

Mikkel Eye © 2024