Acer platanoides

Acer
platanoides

 

Mikkel Eye © 2024